....

غرق شادی باشی کاش گلم...

بی تو اندوه سیه کرد مرا ....آشفته ....

بی تو این بغض مرا زود تلف خواهد کرد ....

و تب دلتنگی ...

که مرا خواهد برد ....

دل من را در یاب ....

     دل من دلتنگ است ...

    وبسی تنهایی ....که تماما ابری شده بر این نگهم...

دل من شاپرکی است....

   نکند بی تو بماند تنها ....

    تب دلتنگی من را تو فقط آرامی ...

  

غمگین تر از همیشه ام ...م ....

و لبریز از همیشه از تو....

خوش انصاف بامرام....رسم دلدادگی بی خبری نیست ...

به یک خبر من مرده را احیا کن...

/ 0 نظر / 12 بازدید