از دنیـــا گـــُریخـــتــم.. از تـــــو هـــم.. و انچــــه بعـــد از تــو .... بـــر مــن گـــذشـــت ... زنـــدگی نبـــود.... ...

آرزوهــایــم هــوایــی شــده انــد .. مــدام بــر بــاد مــی رونــد... ...

دلم می گیرد وقتی "تنهایی" زودتر از من رو به رویت نشسته و با تو چای می نوشد. . .

بـعضـــی هــا هـسـتنـد کــه بــه رفــتــَن مُبـتـــلاینــد... بــه مــانــدن اصــرارشــان نکـــن.... ...

دوری... مــثـــل آخــریـــن طـبــقــه یــکــــ.. آســمــآنــخــرآش.. ...

 دلــم عــجــیــبــ گــرفــتــه اســتــ ... آنــقــدر کــه خـنــده هــایــتــ هــم ... شــادم نــمــیــکــنــنــد دیــگــر.. ...

بـــد تـــریـــنِ آدمـهــــــا.. آنـهـــایــی هـسـتـنـد.. کــه آنــقـــــدر مــی مـــانــنـــــد.. تــــا عــاشــقـشــــان شــــــوی.. و بــعــــد مــی رونـــــد... ...

بـــرای فـــرامـوش کــردنــَـت ، هـَــر شــَـب آرزوی آلـزایـمـــر مـی کنـــَـم … خــوش بــه حــالِ تـو … کــه وقتــی ” او ” آمـــد .. بـدونِ هـیـــچ دردِ ســَــری ، فـــرامــوشـــَـــــم کـــَــردی …!!

 و چــه بــد کــه در آن لــحــظــه تــنــهــایــی... خــیــالــتــ بــرود جــایــی... کــه نــمــیــخــواهــی... ...

رســـوب کـــرده ام... زندگـــی از مــن نـمی گــذرد ... ...

کـســی مــی دانـــــد.. " دور" دقــیـقـــا کــجـــاســــت..؟ آخــریــــن بــــار گـفــــت ... مـیــــروم.. یـــک جـــــــــای دور.. .../ 1 نظر / 12 بازدید
nouri

وبلاگ زیبایی داری ، منتظر حضور و نظر ارزشمندتان در وبلاگم هستم