# بی_پناهم_نکن
به خوابهایم ســـــرک نکشوقتی در لحظات بیداریم حضور نداری….خوابم را رنگــــــــــــــی میکنیو …..روزم را سیــــــاه،بخت مـــــــرا پناهی جز خواب نیستبی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 24 بازدید