هنوز هم ساکت است و خاموش ...

نمی گوید شاید ته این سکوتهاش من بمیرم یک وقت...

برای تـــــــــو ...
گُــــل میـــخرم هنوز ...
اگــــرچه برای سطل ..
تا گل فـــروش..
بــــو نبرد که تو رفـــــته ای..
...

/ 1 نظر / 14 بازدید
ghazal

گمم نکن ... در گوشه ای از حافظه ات آرام مینشینم فقط بگذار بمانم