لیله الرغائب....

آشناست... پراز آرزو...

چه ذوقی داشتم همیشه برای آمدنش ...

امروز ولی پراز دلتنگی ام...

آشکارشده همه آنچه بر دلم سنگینی می کرد ...

دلگیراست امروز ...عجیب دلگیر ...

 

/ 1 نظر / 12 بازدید
۩۞۩ آفتاب ۩۞۩

ناامید نباش دوست عزیز.... لیله الرغائب همان است وخدای رجب هما خدا...... ازته دل نماز امروز را بخوان وآرزو کن وبرای آرزومندان نیز ....... کامروا باشی[قلب]