دلم تنگ توست...از تـبـارِ رفـتـن کـه بـاشـی.. هـیـچ آمـدنـی.. مـانـدنـی اتــ نـمـی کـنـد .... ...

 

نمیدانم چرا میان اینهمه اتفاق ...

 

تورا عجیب ...

 

جدی گرفته ام...

 


 

 

/ 0 نظر / 12 بازدید