در تو تمام !

وتو این روزها سخت در خود فرو رفته ای

و نشاط در نگاهت نیست ...

انگار خستگی مفرط زمان برتو چیره شده ...

 و من که بی تو، در تو تمامم !

/ 0 نظر / 24 بازدید