دلم به دلت وصل است بد جور م....

می خواهمت ...

در هم خواستنم را می بینم به شیوایی و شیرینی ...

اما پس کی این گل عشق به شکوفه می نشیند در جان ما ...

/ 0 نظر / 13 بازدید