آمده ...هست ..

ولی نمی دانم چرا سرد شده ..

سرد شدم..نا امید است .. نا امیدم ...

 تمام دیروز را به غم بودم ...

منتظرم
شبیه یک آهنگ غمگین قدیمی
در آرشیو رادیو
.
زنگ بزن
بگو که میخواهی مرا بشنوی
.

 در ِ قــــَــــفـَــس بـــاز استـــــ
امــــــ ــــــآ ...
پـَـــرنده ی قلبــــــــــ ِ مــــن
فــــــارغ از حوصله ی پــــــ ـ َـــــــرواز
...

چــه بــی مــنــطــق...
مــیــشــود بــه چــشــمــهــایــتــ..
عــادتـــ کــرد....
...

یک چای تلخ با تو عزیزم غنیمت است...

سخت ترین کار دنیا این است...
که تو باشی و ...
من تظاهر به ندیدنت کنم....
...

آنـقـدر راه مـیـروم تـا بـه حـرفــ بـیـایـنـد..
خـطـهـای سـفـیـد وسـط جـاده ...
مـحـال اسـتــ کـه جـای تـو را نـدانـنـد...
...

تا مـے تـوانـے نـیــا..
مـن و خـیـابـان و ابـرهـا..
تصمیــم گرفتیــم..
هـر شـــــــب..
یـکے بـبـارد..
یـکے قـدم بـزنـد..
یـکے تـمـام نـشـود.. .
...

جان چشـــم هـــایت بـــرگرد...
تن ایــن تــقویــم دیگر خستـه شـد ...
بـــس کــه هر روز خـــط خورد ...
...

/ 0 نظر / 13 بازدید