خوبم !
باور کنید ؛
اشک ها را ریخته ام
غصه ها را خورده ام ؛
نبودن ها را شمرده ام ؛
این روزها که می گذرد
خالی ام ؛
خالی ام از خشم، دلتنگی، نفرت ؛
و حتی از عشق !
خالی ام از احساس

/ 0 نظر / 25 بازدید