دلگیرم...

دلگیرم ...

آری ... از تو ...

از تو که می اندیشیدم برا من به آب و آتش می زنی ...

ولی دیروز این آرزو در من ماند ...

دلگیرم ...

آری .. از تو ...

لز تو که همه اش در تو برخورده بودم مدام...

اما دیروز شکست شیشه ی دلی که در تو بود ...

دلگیرم...

آری ... از تو ...

از تو که دیروز حالم را حالی به حالی کردی ...

دلگیرم ...

آری .. از تو ...

از تو که جان منی و جانم را می لرزانی ...

/ 0 نظر / 15 بازدید