حالی به حالی ام بی تو ...

هر روز در مسیر رفتنت به تماشا می شنشینم جاده را ...

شاید ...

از دور باز آیی ...

بس نیست ؟

ثانیه ها هواگیر نفس هام شده اند ...

بس نیست ؟

تا کی / تا کجا ...؟ بی تو بمانم ؟

صندلی کنارم را پر کن ...

وگرنه ...جان می دهم روی نیمکت خاطره هایت ...

/ 0 نظر / 13 بازدید