این روزها فقط آشوب است برمن....

ساعت روی دیوار…

از کار افتاده است…

می دانم…

از این که در نبودت…

ثانیه ها را شمرده ام…

خسته شده است…

/ 0 نظر / 24 بازدید