برایت می نویسم ..

می سرایم..

به آواز می شوم...

می بینی ام ..؟

 ...می شنوی ام ..؟

 نه ...

نگاره ام تازه نیست در نگارستان بودنت ....

این همه می خوانی ام که چه ...

جدایی ما را خودت رقم زده ای ...

 حرفی برای گفتن نیست ...

نگذاشتی بماند ...

اینقدر نگو من بی تو ..

من بی تو ...

/ 0 نظر / 13 بازدید