باز و دل تنگ مرا مونس جان باش ...

/ 1 نظر / 12 بازدید
ghazal

اینجا همه خوبند خیالت راحت! من مانده ام و چهار تا هم صحبت! این گوشه نشسته ایم و دلتنگ تو ایم… من، عشق، خدا، عقربه های ساعت!y sar bezan