دوسـتــت دارم.. و ایــن جـمـلـه را.. تـا ابـــد نـمـی فهـمــی

حـــرف هایـــت بـــوی دوستـــت دارم مـــی دهد .. امـــا .. فکـــری بــــرای چشــم هایـــت بــکن ....

بـغـض کـه مـی‌کـنـی.. ابـرهـا.. دسـتــ و پـایـشـان را.. گـم مـی‌کـنـنـد... .

/ 1 نظر / 12 بازدید
فاطمه

وبلاگت حرف نداره از مطالب عاليت استفاده كردم ممنون