درمانده ام بی تو .....

و تو هنوز خبر از حال زارم نداری ...

دیگر به چه زبانی بخواهمت ....

/ 1 نظر / 12 بازدید
m.s

ته ، ته ، ته همه ی نا امیدی ها نداشتن ها نخواستن ها نبودن ها و بن بست ها خـدا رو داری که آغوشش رو باز کرده برات . . . گلگلگلگل با تبادل موافقی خبرم کن..