دیروز از تو خبر شد ...

خبری پر از سکوت ولی ...

دلتنگی هایم راعریانتر نمودی ...

/ 0 نظر / 13 بازدید