عــــاشقانه هایم

تـــــمامی ندارد!

وقتی تـــــــــــــــو

بـــــهــــترین

اتــــفـاق

زندگـــی ام هــستـــی...

 

 

بــــاز هـــــم خیال تــــو

مــــرا

“برداشــــت”

کجــــا می بــــرد نمــــی دانــــم!

  

 دارم فکر می کنم

 چقدر خوب می شد ...

 نزدیک صورتم نفس می کشیدی

 می دانی ؟

 من رک تر از آنم که نبوسمت !

آرام دوستت خواهم داشت 

 طوری که

 حتی خودت هم

 از این عشق بویی نبری ..!

بعضــــــی وقتا چیـــــــزی مینویسی فــــــقط برای یک نفـــــــر


امـــــــا دلت میگیرد

وقتی یـــــــادت می افتد که هـرکسی ممکن است بخــــــواند

جــــــــز آن یک نفـــــــــر. . . . 

 

چند وقتیست هر چه می گردم
هیچ حرفی بهتر از سکوت پیدا نمی کنم

نگاهم اما
گاهی حرف می زند گاهی فریاد می کشد
و من همیشه به دنبال کسی می گردم
که بفهمد یک نگاه خسته چه می خواهد بگوید...

 

 

بـی تـــو ،

حـتّــــی بـــاران هــــــم

بــــــوی ِ تشنـــــگی می دهـــــــد ...

 

 

 

 

ﻣﻌﻨﺎﯼ ﻋﺸﻖ

ﺍﺳﻢ ﮐﺴﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭﺍﻭﺝ ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺍﺯ

ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺁﻭﺭﺩﻧﺶ

ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻧﯽ

 

 

  

/ 2 نظر / 15 بازدید
انسان

[گل][گل]نوشته آخری زیبا تر از بقیه بود

مهدی

سلام سرنوشت تو متنی است که اگر ندانی دست های نویسندگان، اگر بدانی ، خود می توانی نوشت