دیشب را سخت گذراندم...

حال و هوای بدی داشت...

کابوس هم سراغم را گرفت ...

/ 1 نظر / 12 بازدید
شعیب

سلام گنجشک می خندید به اینکه چرا هر روز بی هیچ پولی برایش دانه می پاشم... من می گریستم به اینکه حتی او هم محبت مرا از سادگی ام می پندارد...