دلتنگی هنوز هم هست...

دیگر برقی نمانده ... شوری هم نیست...

همه اش سکوت شده ام...

/ 0 نظر / 12 بازدید