هر روز صبح
بند کفش هایت را که می بندی
بند دلم پاره می شود
و تا شب که برگردی
دلم با کفش های تو
هزار راه می رود
قربانت گردم
دیگر خوب می دانم
به پای تو که نه
به دست تو پیر خواهم شد !

/ 1 نظر / 23 بازدید
ا.....

سلام دیگه حسابی ترکمان کردی ! چرا؟!